Trappstädning

Trapphus behöver oftast daglig tillsyn med rätt metoder inte bara för trivselns skull utan också för att bevara ytmaterialet.

Ett tydligt städschema upprättas för varje fastighet så att de boende vet när städning utföres.
Efter varje städtillfälle bekräftar vi dessutom skriftligen till den kontaktperson ni valt.

Att städa ett golv av t.ex. natursten kräver helt olika metoder beroende på årstid.
Särskillt viktigt är det under vinterhalvåret att använda kem som neutraliserar saltet.

Att ha kunskap om material är grunden för att lyckas.
Vi har sett otroliga skador som uppstått pga motsatsen.
Vad händer t.ex. om någon utfört oljevård på parkett och sedan rullar maskinerna i trapphuset av natursten?
Stengolvet bli totalfördärvat.
Vi städar stora lokaler med stengolv oftast med Twister metoden.

Berätta vad ni behöver hjälp med så återkommer vi med förslag på hur vi kan lösa det åt er:

Please enter the security code:
security code
Security Code (lowercase letters):
Skicka