Storstädning / Byggstädning

Storstädning är ett ganska vitt begrepp.
Det kan vara allt från grova osanitära röjningar till detaljrengöring med ångtvätt.
Ofta är det fråga om en nollställning där kunskap om rätt ph-värden för rätt kemmetod är A och O.

Vi har kunskapen att avgöra hur klotter saneras bäst på målade eller omålade ytor!
Vi har även lång erfarenhet av hur man får liv i er linoleumsmatta eller det oljade parkettgolvet igen!

Byggstäd och storstäd är ganska likt, skillnaden är att i första fallet används nästan aldrig vatten eller kem eftersom det rör sig om nya ytor. Rätt redskap måste användas för att få bort byggdam till exempel.

Är du i behov av en ordentlig och noga genomförd storstädning så har vi kunskapen och resurserna att genomföra det!

Berätta vad ni behöver hjälp med !

Please enter the security code:
security code
Security Code (lowercase letters):
Skicka