Personal

Eftersom vi är anslutna till och följer gällande kollektivavtal har ni en garanti för att vi håller på med en seriös verksamhet.

All personal som anställs hos oss har dokumenterad tidigare erfarenhet och utbildning av olika former av städarbeten.

Vi utbildar vår personal fortlöpande

Vår personal deltar aktivt med oss i arbetsmiljö arbete.

Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv och