Vi tänker på miljön!

Vi tycker bevarandet av miljön är viktigt och ser därför till att vår personal följer vår miljöpolicy:

I största möjliga mån använder vi torra städ metoder.
Vi tvättar exempelvis aldrig mattor med våta metoder som bara trycker ner smutsen ännu djupare, utan istället med
torra metoder som t.ex. majsbaserat pulver vid tvätt av ylle
Vid tvätt av syntetbaserade mattor och på de flesta andra ytor använder vi biotekniska rengöringsmedel se nedan!

Vi har en lång erfarenhet av att använda ångtvätt istället för kem vid flera städtyper.
Istället för att använda frätande kem vid en toalettstädning kan vi då använda 2 glas vatten i en ångvattentank.

Vi använvänder alltid miljömärkta kemikalier som vi doserar i rätta mängder.

Personalen ska fortlöpande närvara vid regelbundna utbildningar för att lära sig använda de senaste och mest miljöfördelaktiga
städmaterialen och metoderna.

Vi kan erbjuda källsortering och borforsling av sopor till miljöstation.

Ribban sätter du som kund i slutändan.

En friskare miljö gör oss friskare!

Berätta hur vi kan hjälpa er!

Please enter the security code:
security code
Security Code (lowercase letters):
Skicka