Kvalitet

Hos oss får du alltid hög Kvalitet!

Grundbulten i företaget.
Vår långa erfarenhet i städyrket har lärt oss viktiga rutiner för att upprätthålla kvaliteten:

1. Vi har på offertstadiet ett klart fungerande arbetsflöde sammanställt i en arbetsbeskrivning som utarbetats efter genomgång hos kund.
2. Igångsättningsgaranti. Första veckan finns alltid extrapersonal med för aktiv arbetsledning och för att säkerställa att arbetsbeskrivningen följs.
3. Arbetsbeskrivningen för städobjektet avrapporteras på plats 1gång/v av personal på dokument som lämnas i städrum.
4. Städledare följer upp städresultatet med personal 1gång/v muntligen.
5. Avstämning med kund 1gång/månad på plats eller på annat sätt.
6. Vi varslar om mindre frekventa städinsatser som fönsterputs och t.ex. mattvätt minst 2 veckor i förväg.
7. Mindre frekventa städinsatser som sker per avrop eller som ingår i pris specificeras i avtal när och hur de utförs.

Berätta vad ni behöver hjälp med!

Please enter the security code:
security code
Security Code (lowercase letters):
Skicka

Personal

Vi vet att ni som kund har höga krav på städ- och underhållsleverantör.
Därför är det också naturligt att vi ställer höga krav på oss själva!

Vår personal är alltid utbildad efter SRYs yrkesbevis eller motsvarande. Skulle olyckan vara framme är vi som företag såväl som personal rätt försäkrade.