Integritetspolicy

Integritetspolicy

Inledning
Denna policy är tillämplig på våra anställda, kunder, leverantörer och intressenter. Peter Öhman Städ & fastighetsservice tar individens personliga integritet på allvar. I denna policy berättar vi hur vi behandlar personuppgifterna vi samlar in. Vi behandlar personuppgifter som vi får av dig, din arbetsgivare, dina kollegor eller annan, kreditkontrollsföretag, Bolagsverket, företag som tillhandahåller register för marknadsföringsändamål eller allmänt tillgängliga källor.

Webbplats
Webbplatsen använder cookies för att optimera presentationen av hemsidan. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter. Information sparas bara under tiden du besöker vår webbplats. Vår webbplats innehåller länkar och hänvisningar till externa webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Vi ansvarar inte för integritetsfrågor på webbplatser som tillhandahålls av tredje part.

Behandling av personuppgifter
Kunder och leverantörer
Vi behandlar personuppgifterna för att kunna administrera vår relation till dig, tillhandahålla den avtalade tjänsten och fullgöra våra skyldigheter på ett korrekt, smidigt och tillfredställande sätt.
Uppgifter vi samlar in är namn, kön, epost, telefon och uppgifter du själv har valt att lämna till exempel befattning, avdelningstillhörighet. Vi har som regel att inte samla in känsliga personuppgifter som etniskt ursprung.
Uppgifterna lagras så länge det finns ett avtal eller pågående affärsrelation och därefter för sju år (Arkivering av underlag enligt Bokföringslagen).

Intressenter / potentiella kunder och leverantörer
Vi behandlar de personuppgifterna som du väljer att lämna till oss när du kontaktar oss direkt, via telefon eller vår webbplats.
Uppgifterna är namn, epost, telefon, kön och det som du själv väljer att lämna till exempel befattning, avdelningstillhörighet.
Uppgifterna lagras under kontakttiden och därefter för ett år. Leder din intresseförfrågan till en kund- eller leverantörsrelation gäller det som policyn säger under ”Kunder- och leverantörer”.

Anställda
Vi behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra våra skyldigheter på ett korrekt sätt.
Personuppgifterna består bland annat av namn, epost, telefon, adress, kön, personnummer, betyg, intyg, arbetslivserfarenhet, foto, anställningsdatum, kontouppgifter, löneuppgifter, tidrapporter.
Uppgifterna lagras så länge det finns ett anställningsavtal och därefter för sju år (Arkivering av underlag enligt Bokföringslagen).

Rekrytering av personal
Personuppgifterna består bland annat av namn, epost, telefon, adress, kön, personnummer, betyg, intyg, arbetslivserfarenhet, foto, anställningsdatum hos tidigare arbetsgivare och annan information du väljer att lämna när du söker anställning.
Uppgifterna lagras under ansökningstiden och därefter för ett år (Berättigad intresse; vår erfarenhet visar att det kan uppkomma nya rekryteringssituationer inom den tiden). Leder rekryteringen till anställning gäller det som policyn säger under ”Anställning”.

Säkerhet
Vi har vidtagit rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast behöriga har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.
Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.
Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om dina personuppgifter, att vi rättar eller raderar dessa. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.

Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Ta därför gärna ta del löpande av denna policy.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *